Blizzard naprawił poważny bug Ysery Wyzwolonej w Hearthstone

Ysera Wyzwolona już nie przyzwie jednego smoka. Blizzard w końcu naprawił poważny bug.

ysera wyzwolona bug patch hearthstone

Kilka tygodni temu pisaliśmy o powtarzającym się poważnym bugu związanym z Nozdormu, który może zostać przyzwany przez inne smoki. Bug ten powodował, ze gdy Nozdormu zostanie ostatecznie przywany przez innego smoka, graczy po prostu mija kolejka ponieważ sam efekt karty powodował pominięcie czasu kolejki.

Blizzard poinformował wczoraj, że problem został w końcu rozwiązany w przypadku Ysery Wyzwolonej. Nie do końca w sposób jaki graczy mógłby pasować, ale wystarczający aby efekt nie sprawiał już więcej problemów.

Wszystko dzięki łatce 18.0.3, która poprawiła dwa bugi w grze. Jeden odnoszący się do Nata Pagle i drugi odnoszący się do Ysery Wyzwolonej.

Nozdormu nie zostanie już przywołany przez portale utworzone przez Yserę Wyzwoloną.

Poprawiono bug Nata Pagle, który powodował różne efekty z perspektywy każdego z graczy.