Patch 3.10.1f – drobne poprawki w Path of Exile

Nowa łatka naprawia pomniejsze bugi i crashe. Pojawiają się również drobne zmiany w niektórych gemach w Path of Exile.

path of exile patch update

Jesteśmy w środku ligi Delirium. Zespół PoE informuje nas, że oprócz prac nad nową ligą i wersją 3.11 oraz masą kosmetycznych efektów, ciągle analizuje feedback od graczy odnośnie obecnej gry. Większość usprawnień z wprowadzonej właśnie łatki 3.10.1f dotyczy błędów zgłaszanych przez graczy. Najciekawsze zmiany dotyczą obecnej ligi:

Delirium
– Mgła zatrzymuje się, gdy walczymy z bossami mającymi czasowe niewrażliwości na obrażenia na czas trwania tej niewrażliwości
– Zwiększono czas zatrzymania mgły po pokonaniu celu Betrayal z 5 do 10 sekund
– Naprawiono spadek wydajności w czasie w Simulacrum
– Naprawiono błąd, w którym potwory z modyfikacją bloodlines Legacy of Zeal stawały się niewrażliwe na obrażenia w czasie działania mgły

Pozostałe zmiany to drobne usprawnienia lub modyfikacje skilli i pojedynczych itemów. Szczegółowe informacje znajdziecie pod tym adresem: https://www.pathofexile.com/forum/view-thread/2849548/page/1