Fissure wyrzucony z drużyny bez wypłaty kontraktu

Jakiś czas temu Vancouver Titans rozwiązało kontrakty z większością swoich graczy. Fissure, który nie zgodził się na warunki organizacji został wyrzucony z niej bez wypłaty kontraktu.

fissure zwolniony bez pieniędzy

Covid bardzo negatywnie wpłynął na działalność wielu firm. Dotknął również drużyny Overwatch League, czego efektem było rozwiązanie kontraktów z wszystkimi członkami drużyny Vancouver Titans. Fissure był jedynym zawodnikiem, który nie zgodził się na warunki organizacji i dziś jest zarówno bez kontraktu jak i bez pieniędzy.

Jak się okazuje włodarze organizacji przymusili zawodników do podpisania rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron i wypłaceniem tylko części zobowiązania za cały sezon. Fissure, który uznał, że rozwiązanie następuje z winy organizacji nie zgodził się przez co został wyrzucony siłą z Vancouver Titans. Jak stwierdził na swoim streamie teraz tylko on pozostał bez wypłaconych środków za kontrakt.

Sytuacja jest o tyle kuriozalna, że w teorii zasady funkcjonowania ligi miały chronić interesy zawodników, a tymczasem organizacja znalazła furtkę by zwolnić zawodnika siłą i nie wypłacić mu żadnego odszkodowania z tego tytułu.

Nie znamy warunków kontraktów zawodników, ani sposobów ich rozwiązania. Nie mamy zatem też pełnego obrazu tego jak funkcjonują zasady rozwiązywania umów w Overwatch League i czy rzeczywiście drużyna postąpiła w zgodzie z literą prawa czy to np. Fissure nie popełnił błędu. Z drugiej strony rozumiem jego rozgoryczenie, w końcu miał kontrakt na cały sezon, a został z niego zwolniony po pierwszych miesiącach trwania ligi.