Zamknij

Kult Trójcy

Kościół Trójcy (znany również jako Kult Trzech ((Księga Tyraela)) bądź Kult Trójcy ((Księga Adrii: Bestiariusz Diablo))) to wyznanie pseudoreligijne istniejące za czasów Wojny Grzechu. Pozornie życzliwe i pomocne, w rzeczywistości utworzone zostało przez Najwyższych Złych, aby zniewolić ludzkość pod rządami demonów. Grupa ponownie wróciła do istnienia po eliminacji Malthaela, Anioła Śmierci.

kult trójcy diablo

Lore


Organizacja

Początkowo w skład Kultu Trójcy wchodzili wyłącznie rdzennymi mieszkańcami Toradży [1]. Kult Trójcy prezentował mieszkańcom Sanktuarium przesłanie oddawania czci i oddania bóstwom, które mogło poprawić ich los w życiu [2]. Głosili również pokojowe rozwiązywanie konfliktów. W przeciwieństwie do Katedry Światłości bronili jednostki, a nie całości społeczeństwa [3]. Symbolem kultu była liczba trzy. Była ona reprezentowana w architekturze kultu, odzwierciedlając jej trzy bóstwa. Również Strażnicy Pokoju, którzy wyruszali nawracać mieszkańców Sanktuarium poruszali się w trójkach [2].

Świątynie Kultu Trójcy znajdowały się w większych osadach, głównie we wschodnich regionach Sanktuarium. Każda świątynia podlegała głównej znajdującej się w pobliżu Kedżanu.

Kult Trójcy składał się z trzech mniejszych kultów, z których każdy poświęcony był jednemu z trzech bóstw przewodnich. Owe bóstwa w rzeczywistości reprezentowały Mroczną Trójcę, trzech Najwyższych Złych, Diablo, Baala i Mefisto. Wszystkie kulty były prowadzone przez Najwyższego Kapłana z głównej świątyni. Inne, mniejsze były zarządzane przez duchownego [1], pod którym znajdowali się pomniejsi kapłani, którzy odpowiadali za oddzielną gałąź wiary. Władzą najwyższą i przywódcą Trójcy był Wielki Kapłan – Primus.

Strażnicy Pokoju to z kolei jednostka, która sprowadzała nowych wiernych do świątyni nosząc na piersiach symbole każdego zakonu. Z kolei obroną świątyni zajmowali się demoniczni Morlu, elitarna siła bojowa rozmieszczana tylko w szczególnych okolicznościach.

Trzy duchy przewodnie zostały nazwane na cześć samych Najwyższych Złych, stanowiąc jednocześnie ich dokładne przeciwieństwo. Niczego nie podejrzewający wyznawcy zostawali zwabiani do świątyń, w których oszukiwano ich przez pozornie życzliwe duchy przewodnie. Stopniowo w ich sercach pojawiał się mrok i wtedy też następowała właściwa inicjacja prawdziwych nauk Trójcy. Trzy duchy przewodnie były znane jako Dialon, Bala i Mefis, a każdy z nich miał swoją kolejność. Akolici Trójcy podróżowali razem, głosząc „Drogę Trzech” [3]. Akolitów można było rozpoznać po ich stylu szat [4].

Zakon Dialona

Dialon, Duch Determinacji, reprezentowany był przez upartego barana. Uważano, że Dialon przyniósł ludzkości cel. Posągi Dialona były zwykle prezentowane wraz z Tablicami Porządku, które uczyły jak osiągnąć błogosławieństwo. W rzeczywistości Dialon był utożsamieniem Diablo, Pana Grozy [3].

Zakon Bala

Bala, Duch Stworzenia, reprezentowany jest przez liść. Bala głosił błogosławieństwa nautury i architektoniczne triumfy ludzkości. Posągi Bala zwykle przedstawiane są z młotkiem i torbą zawierającą nasiona życia. W rzeczywistości Bala był utożsamiany z Baalem, Panem Zniszczenia [3].

Zakon Mefisa

Mefis, Duch Miłości, reprezentowany jest przez czerwoną obręcz, symbol serca Kedżanu. Mefis był najważniejszym ze wszystkich duchów, a sam Primus nauczał, że Stworzenie i Determinacja nie mogą rozwijać się bez miłości. Posągi mefisa były przedstawiane z pustymi, złożonymi dłońmi jakby kołysały niemowlę. W rzeczywistości Mefis utożsamiany był z Mefisto, Panem Nienawiści [3].

Historia


Powstanie kultu

Kult Trójcy został utworzony około roku -1880 jako kierunek Najwyższych Złych ku zniewoleniu ludzkości. Przez dekady liczba kultystów wyznania rosła. Inarius widząc zagrożenie ze strony demonów w Sanktuarium utworzył Katedrę Światłości w -1820 roku jako konkurencyjna religia. W kolejnych dekadach obie grupy zwiększyły swoje wpływy w Kedżanie co skutkowało wojną ideologiczną pomiędzy oboma wyznaniami polaryzując lokalną społeczność. Nikt nie był jednak świadomy, że był to początek Wojny Grzechu [2].

Upadek kultu

W trakcie trwania Wojny Grzechu w nefalemach ponownie zaczęły wyzwalać się potężne moce rozpoczęte poprzez machinacje Lilith. Starała się obalić zarówno Kult Trójcy jak i Katedrę Światłości pozwalając nefalemom na utworzenie grupy Edyremów. Uldyzjan ul-Diomed rozpoczął krucjatę przeciwko obu organizacjom. Z jego rąk zginął jej brat Lucion, Primus kultu Trójcy, jednak wtedy to Lilith przejęła kontrolę nad strukturami kultu przyjmując postać swojego brata [3].

Edyremowie rozpoczęli krucjatę przeciwko Kultowi Trójcy dążąc do całkowitego zgładzenia religii. Po zniszczeniu jednostek w Toradży [1] i Istani [4] rozpoczęło się oblężenie Wielkiej Świątyni, która również upadła. Edyremowie rozprzestrzenili się po całej krainie, usuwając wszelkie wpływy kultu Trójcy [1], jednak jednocześnie dali szansę Katedrze Światłości, która nie zamierzała czekać [4].

Odłam kultu

Mimo upadku, kult Trójcy przetrwał Wojnę Grzechu i istnieje do teraz. Pozostali kultyści, którzy uniknęli śmierci, zaczęli działać w cieniu, zachowując sekrety swojego zakonu i wyczekując na znak ze strony Najwyższego Zła. Sabat jest jednym z jego odłamów, a sam Tyrael uznał za bardzo prawdopodobne, że w świecie Sanktuarium istnieje więcej odłamów kultu Trójcy [2].

Odrodzenie kultu

Po śmierci Malthaela, w Sanktuarium rozwinęła się próżnia mocy. Kult Trójcy był jedną z grup, które tą pustkę starało się wypełnić [5]. Kultyści zachowali wierność Najwyższemu Złu próbując się ponownie sprowadzić braci do Sanktuarium. Jeden z nich był odpowiedzialny za wezwanie Lilith. Po tym wydarzeniu kultyści wyszli na powierzchnię Kedżanu, szerząc paranoję wśród mieszkańców krainy [6].

Znani członkowie kultu

Przypisy


  1. Diablo: Wojna Grzechu. Tom 2. Smocze Łuski[][][][]
  2. Księga Tyraela[][][][]
  3. Diablo: Wojna Grzechu. Tom 1. Prawo Krwi[][][][][][]
  4. Diablo: Wojna Grzechu. Tom 1. Fałszywy Prorok[][][]
  5. 11-11-2019, BlizzCon 2019 Diablo IV: World and Lore Panel TranscriptBlizzplanet, dostęp 26-04-2020[]
  6. 11-11-2019, BlizzCon 2019 Diablo IV: World and Lore Panel TranscriptBlizzplanet, dostęp 24-03-2021[]