Zamknij

Łowca Demonów (Diablo Immortal)

Łowca Demonów (ang. Demon Hunter) jest grywalną klasą postaci w Diablo Immortal.

Łowcy demonów to niestrudzeni, samozwańczy mściciele, którzy atakują z oddali. Dręczą ich tragiczne wydarzenia z przeszłości: ich rodziny zostały zamordowane przez mieszkańców Płonących Piekieł. Łowcy demonów łączą w sobie żelazną dyscyplinę i bezbrzeżną nienawiść do piekielnych pomiotów. Nie spoczną, dopóki nie dopadną swej zwierzyny.

Lore


Dla poznania historii klasy Łowców Demonów zobacz artykuł Łowca Demonów.

Umiejętności


Diablo Immortal Crossbow Demon Hunter Skill
Crossbow Demon Hunter Skill

Crossbow Shot

Wystrzeliwuje strzałę zadającą od X do X obrażeń. W ruchu Łowca Demonów porusza się ze zmniejszoną prędkością [1].

Statystyki:

 • Odblokowanie: 1 poziom
 • Maksymalny poziom: 11 (14 z Charm)
 • Czas odnowienia: Nie dotyczy

Ultimate: Volley

 • Czas trwania: 12 sekund
 • Bonusy:
  • Zwiększa obrażenia od każdej strzały,
  • Zwiększa szybkość poruszania się,
  • Wystrzeliwuje salwy strzał.

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Main-HandThe Hungerer – Crossbow Shot teraz przebija przeciwników zadając obrażenia wrogom znajdującym się za pierwszym celem.
Diablo Immortal Explosive Arrow Demon Hunter Skill
Explosive Arrow Demon Hunter Skill

Explosive Arrow

Wystrzeliwuje strzałę, która wybucha podczas kontaktu z celem zadając dodatkowe 25% obrażeń wszystkim pobliskim wrogom.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 34 poziom
 • Maksymalny poziom: 4 (7 z Charm)
 • Czas odnowienia: Nie dotyczy

Ultimate: Bola Shot

 • Czas trwania: 12 sekund
 • Bonusy:
  • Zastępuje strzały wybuchowymi kulami zadającymi większe obrażenia,
  • odrzuca przeciwników.

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Hellbinder – Explosive Shot teraz dodatkowo pali wrogów zadając im ciągłe obrażenia przez 4 sekundy.
Diablo Immortal Daring Swing Demon Hunter Skill
Daring Swing Demon Hunter Skill

Daring Swing

Demon Hunter używa liny aby za jej pomocą przeskoczyć w wybraną lokalizację, po drodze zadając obrażenia wrogom, którzy nie mogą zaatakować bohatera. Posiada 2 ładunki

Statystyki:

 • Odblokowanie: 18 poziom
 • Maksymalny poziom: 7 (10 z Charm)
 • Czas odnowienia: 10 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Boundless Ingenuity – Zwiększa maksymalną liczbę ładunków o 1.
Chillwrath Mantle – Daring Swing teraz wystrzeliwuje lodowe strzały, które ranią przeciwników i tworzą lodową ścieżkę, która zadaje obrażenia i spowalnia przeciwników o 40% na 4 sekundy.
Diablo Immortal Knife Trap Demon Hunter Skill
Knife Trap Demon Hunter Skill

Knife Trap

Demon Hunter ustawia pułapkę noży, która wybucha, gdy zbliża się wróg. Zadają obrażenia wszystkim pobliskim wrogom. Posiada maksymalnie 3 ładunki. Można mieć jednocześnie do 3 pułapek, ale nie można ich umieszczać tak, aby nachodziły na siebie. Uzbrojone i niewidzialne pułapki potrzebują 1,4 sekundy.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 24 poziom
 • Maksymalny poziom: 6 (9 z Charm)
 • Czas odnowienia: 12 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Inescapable Predator – Knife Trap staje się lodową pułapką, zadając obrażenia podczas detonacji i spowalniając przeciwników o 60% na 4 sekundy.
Plate of Lethal Intent – Czas aktywacji pułapki zostaje zredukowany o 65%.
KlatkaHelltrapper Cage – Obrażenia od Knife Trap zwiększone o 10%.
NogiLegguards of the Inevitable Inferno – Knife Trap staje się Immolation Trap, paląc ziemię i wszystkich przeciwników podczas eksplozji zadając nieustannie obrażenia przez 6 sekund.
NaramiennikiBladewings – Knife Trap Maksymalna liczba aktywnych pułapek zwiększona o 2.
Diablo Immortal Knockback Shot Demon Hunter Skill
Knockback Shot Demon Hunter Skill

Knockback Shot

Wystrzeliwuje pocisk mrocznej energii, który zadaje obrażenia i odrzuca wrogów. Wrogowie rzuceni w naturalne przeszkody (ściana etc.) zostaną ogłuszeni na 3 sekundy.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 1 poziom
 • Maksymalny poziom: 12 (15 z Charm)
 • Czas odnowienia: 12 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Untempered Hatred – Knockback Shot teraz wystreliwuje 5 moździerzy w powietrze, które bombardują wrogów w swoim zasięgu zadając im obrażenia od każdego pocisku.
Petahm’s Secret Arsenal – Knockback Shot zostaje wzmocniony magią zimna, zadając obrażenia i pozostawiając lodową scieżkę zadającą obrażenia i spowalniającą przeciwników o 40% na 4 sekundy.
Daye’s Frightful Persona – Obrażenia Knockback Shot zostały zwiększone o 10%.
Diablo Immortal Multishot Demon Hunter Skill
Multishot Demon Hunter Skill

Multishot

Wystrzeliwuje salwę strzał zadających obrażenia wszystkim przeciwnikom w wybranym kierunku. Posiada maksymalnie 3 ładunki.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 1 poziom
 • Maksymalny poziom: 11 (14 z Charm)
 • Czas odnowienia: 9 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
NogiHailfire – Multishot wystrzeliwuje dodatkowo 2 samonaprawadzające ładunki, każdy zadający dodatkowe obrażenia.
Main HandBreath of Winter – Multishot teraz wystrzeliwuje lodowe strzały, które spowalniają wrogów o 40% na 3 sekundy.
Flamespite – Multishot teraz wystrzeliwuje płonące strzały, które palą wrogów przez 4 sekundy.
NaramiennikiCowl of Absolute Punishment – Obrażenia Multishot zostają zwiększone o 10%.
Cowl of Focused Hatred – Multishot wystrzeliwuje 4 dodatkowe strzały.
Diablo Immortal Rain of Vengeance Demon Hunter Skill
Rain of Vengeance Demon Hunter Skill

Rain of Vengeance

Wystrzeliwuje w powietrze potężną salwę strzał, które spadają przez kilka sekund i następnie zadają X obrażeń wszystkim wrogom na obszarze przez 4 sekundy.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 2 poziom
 • Maksymalny poziom: 11 (14 z Charm)
 • Czas odnowienia: 16 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Bombardment’s Toll – Rain of Vengeance teraz przywołuje latające bestie cienia zrzucające bomby, zadając obrażenia wrogom na danym obszarze i ogłuszając ich na 0,4 sekundy.
Dreadlands Requital – Obrażenia od Rain of Vengeance zostają zwiększone o 10%.
NaramiennikiHailstone Shoulders – Rain of Vengeance zostaje wzmocnione zimnem, spowalniając wrogów o 40% przez 4 sekundy.
Skystriker’s Pauldrons – Rain of Vengeance teraz przywołuje latające bestie cienia, które nieustannie zrzucają bomby zadajac obrażenia wszystkim wrogom na określonym terenie.
Diablo Immortal Sentry Demon Hunter Skill
Sentry Demon Hunter Skill

Sentry

Przywołuje wieżyczkę na 30 sekund, która strzela w pobliskich wrogów, zadając obrażenia od każdej strzały. Można mieć jednocześnie do 2 wieżyczek. Maksymalnie 2 ładunki.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 29 poziom
 • Maksymalny poziom: 4 (7 z Charm)
 • Czas odnowienia: 18 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Chainbolter – Zakrwawione łańcuchy łączą teraz również wieżyczki strażnicze, zadając obrażenia co 0,5 sekundy wrogom, którzy ich dotkną.
Frozen Guardian’s Sight – Wieżyczka zostaje zmocniona zimnem, zadając obrażenia i spowalniając przeciwników o 40% przez 1 sekundę.
Nightwarden’s Eye – Obrażenia wieżyczki zostają zwiększone o 10%.
Vigilance – Wieżyczka wystrzeliwuje dodatkowo pocisk co 2 atak, zadający dodatkowe obrażenia.
Watcher’s Salvation – Maksymalna liczba aktywnych wieżyczek zostaje zwiększona o 1.
Ysil’s Contained Destruction – Wieżyczka wystrzeliwuje teraz moździerz, który eksplodując zadaje obrażenia wszystkim wrogom na określonym terenie.
Diablo Immortal Smoke Screen Demon Hunter Skill
Smoke Screen Demon Hunter Skill

Smoke Screen

Tworzy chmurę gęstego dymu w swojej lokalizacji, ukrywając ciebie i pobliskich sojuszników na 2,5 sekundy. Ukryte cele nie mogą być atakowane. Każdy sojusznik straci maskowanie podczas ataku.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 38 poziom
 • Maksymalny poziom: 1 (4 z Charm)
 • Czas odnowienia: 11 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Darkness’s Embrace – Smoke Screen teraz tworzy gęstszy dym, który trwa 4 sekundy i ukrywa jeśli Łowca lub sojusznik nie zaatakuje. Czas odnowienia zmieniony na 20 sekund.
Jayn’s Silent Retribution – Wszystkie twoje ataki będą trafieniami krytycznymi przez kilka sekund po zakończeniu działania Smoke Screen.
Master Alchemist’s Faulds – Smoke Screen od teraz rzuca gazową bombę na określony teren, nieustannie zadając obrażenia wszystkim pobliskim wrogom.
Diablo Immortal Spinning Chakram Demon Hunter Skill
Spinning Chakram Demon Hunter Skill

Spinning Chakram

Wystrzeliwuje wirujący czakram, który zadaje obrażenia wszystkim wrogom na swojej drodze, a następnie jeszcze większe na swojej drodze powrotnej. Złapanie Chakramu na jego drodze powrotnej zresetuje jego czas odnowienia, ale nie więcej niż 3 razy na 12 sekund.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 41 poziom
 • Maksymalny poziom: 1 (4 z Charm)
 • Czas odnowienia: 8 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Off-HandShredder Vane – Czakram teraz orbituje wokół lokacji bohatera, zadając obrażenia za każdym razem gdy trafi przeciwnika.
NogiSlayer’s Breeches – Wrogowie trafieni przez czarkam otrzymają dodatkowe 4% obrażeń jeśli zostaną trafieni ponownie przez czarkam w krótkim czasie. Kumuluje się do 5 razy.
NaramiennikiShadowstalker’s Spaulders – Maksymalna liczba ładunków zwiększona zostaje o 1.
Diablo Immortal Straff Demon Hunter Skill
Strafe Demon Hunter Skill

Strafe

Łowca Demonów szybko się, przemieszczając się z prędkością zmniejszoną o 70%, podczas którego strzela i zadaje obrażenia we wszystkich kierunkach na trafienie. Używanie Strafe powoli zużywa energię, która regeneruje się gdy umiejętność nie jest używana.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 8 poziom
 • Maksymalny poziom: 10 (13 z Charm)
 • Czas odnowienia: 0.5 sekundy

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Blacktalon – Strafe teraz wystrzeliwuje przebijające bełty w jednym kierunku, z których każdy zadaje obrażenia. Nie konsumuje już energii, ale zamiast tego ma 12 sekundowe odnowienie umiejętności.
Disarray – Strafe wystrzeliwuje teraz eksplodujące granaty, które ranią wszystkich pobliskich wrogów.
Turmoil – Strafe dodatkowo wystrzeliwuje samonaprowadzające rakiety, które zadają obrażenia wszystkim pobliskim wrogom.
Unrelenting Furor – Czas trwania Strafe zostaje zwiększony o 35%.
KlatkaCuirass of the Death Watch – Obrażenia od Strafe zostają zwiększone o 10%.
Diablo Immortal Vengeance Demon Hunter Skill
Vengeance Demon Hunter Skill

Vengeance

Umiejętność posiada efekty w wersji aktywnej i pasywnej.

Aktywna: Przekształca w fizyczne ucieleśnienie Zemsty na 6 sekund, powodując, że każdy atak podstawowy wystrzeli 2 dodatkowe strzały za X obrażeń każdy.

Pasywna: Zyskaj 3% większą prędkość ruchu za każdego pobliskiego wroga, kumulując się do 10 razy.

Statystyki:

 • Odblokowanie: 44 poziom
 • Maksymalny poziom: 1 (4 z Charm)
 • Czas odnowienia: 20 sekund

Inskrypcje z przedmiotów legendarnych:

SlotInskrypcja
Coff’s Unrelenting Fury – W trakcie działania umiejętności obra podstawowe ataki wyzwalają wystrzelenie 2 ładunków, które zadają obrażenia pobliskim celom.
KlatkaHeart of Vengeance – Czas odnowienia Vengeance zmniejszony o 15%.
HełmVision of the Lost – Każdy pokonany wróg zwiększa czas trwania umiejętności o 0.2 sekundy do maksymalnej kumulacji wynoszącej 2.4 sekund.

Gameplay


Obrazy


Klasy postaci


Postacie Diablo Immortal
Barbarzyńca / Czarownica / Krwawy Rycerz / Krzyżowiec / Łowca Demonów / Mnich / Nekromanta

Przypisy


 1. https://diabloImmortal.com, Dostęp 08-04-2020[]