Zamknij
Warcraft Rumble Nieumarli
Nieumarli
Warcraft Rumble Oddział
4
Warcraft Rumble Koszt Mini

Nekromanta

Nieustannie przyzywa do ochrony Szkielety i przebija Pancerz pociskami cienia zadającymi rany od Żywiołów.

Cechy postaci:

Warcraft Rumble
Dystans
Warcraft Rumble
Jeden cel
Warcraft Rumble
Przywoływanie
Warcraft Rumble
Żywioły

Słaby przeciwko:

Warcraft Rumble
Grupa

Statystyki

1

Talenty

Warcraft Rumble Talent

Kult Potępionych

Po zabiciu wroga przyzywa Szkielet.

Warcraft Rumble Talent

Inkrustrowane Czaszki

Przyzywasz Szkieletowych magów zamiast Szkieletów.

Warcraft Rumble Talent

Oddech Umarlaka

W chwili śmierci przywołuje 5 Szkieletów.